Dagelijks Woord

  • donderdag 22 augustus 2019 - Romeinen 5:5-6
    En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. -- Romeinen 5:5-6