Wij zijn een evangelische gemeente. Wij bestaan uit mensen uit verschillende landen die God aanbidden en leven naar Bijbelse normen en waarden.
Wij willen op Christus lijken, elkaar dienen met gaven en talenten en de blijde boodschap verkondigen op een eigentijdse manier.

 

Wij geloven dat...

  •     Dat iedereen de liefde van God nodig heeft.
  •     het meer moet zijn dan een zondagochtend gebeurtenis.
  •     wij niet beter zijn dan anderen. Wij willen juist de ander dienen.
  •     het een plaats is voor zowel geestelijk als praktische groei.
  •     geloof en werken (Jakobus 2:26) samen moet gaan.

 

 

Daarom hebben wij de volgende Visie:

 “Om God te verheerlijken door deel te nemen aan Zijn missie om de maatschappij te bereiken door een inspirerende trainingsplaats te zijn
voor de ontwikkeling van de volgende christelijke generatie uit verschillende natiën, ongeacht waar ze zich bevinden in hun geestelijk leven, die
vervuld zijn met liefde, waarheid en respect door een persoonlijke en authentieke relatie met Jezus Christus.”

Zondag bijeenkomst

van 10:30u - 12:00u

Na de bijeenkomst is er
gelegenheid om gezellig
verder te praten onder
het genot van een kopje
koffie, thee of limonade.

Ons bezoekadres:
Jupiterkade 2
2516BS Den Haag

 
 

Dagelijks Woord